+31 182 684545
info@northedge.nl

Thema voor 1 dag

Thema in 1 dag vertaalt blogs & vlogs in korte bijeenkomsten. Een herkenbaar thema wordt een idee en in de kortst mogelijk tijd een plan. De stap is dus van digitaal naar fysiek: bijzondere docenten en aparte locaties helpen je om woorden en beelden te vertalen naar een steekhoudende aanpak – uiteindelijk moet je elkaar wel in de ogen kunnen kijken.

Op de site van Northedge en elders worden de blogs & vlogs gepubliceerd die zich kunnen lenen voor een ‘Thema in 1 dag’. Hier vindt u thema’s rond de volgende digitale publicaties:

 

Thema in 1 dag: bijvoorbeeld in relatie tot branchebrede kwaliteit:

Big Data en verenigingen

Big data klinkt Groot. Is dat wel iets voor een vereniging met slechts een kleine ondersteuning en dito budget? Mede vanuit ervaringen als campagneleider en contacten met leveranciers in de VS en Nederland, kan de weg worden gewezen. uiteindelijk is Big Data alles behalve alleen een technische zaak. Lees bijvoorbeeld deze blog.

Doorberekening toezichtkosten
Op basis van de nota 'Maat houden' van het Ministerie van financiën moet verwacht worden dat voor vele sectoren zal gelden dat de kosten van het overheidstoezicht integraal worden doorberekend aan de betrokken sector. Hoe terecht is dat? Kan daar wat aan worden gedaan? Wat zijn de gevolgen voor het interne toezicht? Bij het beantwoorden van vragen als deze kunnen wij uw branche- of beroepsvereniging helpen. 

Selectie en training van auditoren

Elke vereniging met een professionele kwaliteitsbenadering staat voor de keuze: zelf doen of uitbesteden? Om meerdere redenen vinden wij dat zelf doen de voorkeur heeft. Dit betekent dat er auditoren, examinatoren of toezichthouders moeten worden geworven en getraind. Northedge heeft uitgebreide ervaring met (het ondersteunen van) al deze rollen.

Geschillenbeoordeling

Een geschil is niet iets om bang voor te zijn. Een geschil, bijvoorbeeld rond de het oordeel van een auditteam over een lid van de vereniging, kan ook helderheid brengen over de interpretatie van een norm of over de werkwijze van de audit. Dan helpt het wel als het reglement, de samenstelling en de werkwijze van de geschillencommissie aan moderne eisen voldoet. Lees bijvoorbeeld deze tekst, uitgesproken bij het jaarcongres van De Geschillencommissie. In samenwerking met een (juridisch) deskundige kunnen wij een themabijeenkomst voor u vormgeven.

Preventie en beheersing van conflicten en incidenten

Het gebeurt. Opeens is er een conflict of incident. Het is advies is dan vaak: rustig blijven, tot tien tellen voor iets gezegd wordt. Op zich is dat geen slecht advies, maar het is zelden genoeg. als het al lukt om zo rustig te blijven. Juist op dit soort momenten is de spiegel van iemand die niet direct bij het conflict of incident betrokken is veel waard. Wij hebben deze spiegel regelmatig in handen.

Kijk voor meer thema’s bij de blogs. Bijna elk thema leent zich ervoor. 

Archief

Northedge

@PeterNoordhoek
dpn@northedge.nl
 Copyright © 2015 -  All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram